Vibbo vil være et tillegg til de kanalene du allerede kjenner; hjemmesiden og e-nyhetsbrev.
Informasjonen under de enkelte temaene er derfor kortet ned og det lenkes til vår hjemmeside for mer informasjon om temaet.
Nyheter som publiseres på Vibbo vil som regel være knyttet et eller flere tema. I tillegg vil informasjonen kunne deles i to kategorier:
  • Nyttig nyhet: disse nyhetene publiseres på vibbo, og sendes på e-post til eiere som har bedt om å motta dette under sin profil.
  • Kritisk varsel: varsler publiseres på vibbo, og sendes på SMS til eiere som har godkjent elektronisk kommunikasjon.
Ved å abonnere på nyheter under din profil vil du hurtig få informasjon som er nyttig. Godtar du digital kommunikasjon vil du også få kritisk informasjon som SMS.
Samtykke til digital kommunikasjon
Digital kommunikasjon gjør det enklere for styret å nå ut med informasjon til våre beboere. Vi er i dag oppe i nesten
90 % som mottar våre E-nyhetsbrev. Det har spart oss for en del tusen kroner og ikke minst et redusert papirforbruk. Under "min profil" på Vibbo kan du nå enkelt gi samtykke til digital kommunikasjon.