Nyttig informasjon

Generelle retningslinjer for trær og busker på borettslagets område

Vedtatt på generalforsamling 15. mai 2012.

Generelt

Formålet er i størst mulig grad bevaring av det eksisterende for et område som bærer et naturlig eller vilt preg. De store og gamle trærne setter karakter på området og bevares så langt det er mulig. Friske trær felles ikke pga pollenallergi eller bilplasser. Ettersom trærne er 60 år gamle er de i stor grad med på å danne særpreg på området

Tidslinje

Det legges en plan med et langt tidsperspektiv opp mot 30-40 år. Det plantes trær nå, som på sikt kan vokse seg store og overta for trær som må felles om 10-30 år. Trær som plantes nå må kunne bli eldre en 40 år.

Design av området

Det lages en soneinndeling (som i botanisk hage) av området med forskjellig karaktertrær. Høye og store karaktertrær ønskes i størst mulig grad å bevares. De som må felles byttes ut med typiske norske trær som, eik, lind, osp, etc. For eksempel: Trær som er 20-25 m skal erstattes med trær som blir like høy. Det satses på flere typer karaktertrær. Ikke én bestemt type for hele området, jf soneinndeling.

Frukttrær plantes som supplement til de store trærne. Ikke som erstatning. Bærbusker plantes der det er naturlig. Rododendron kan brukes som en underplanting.

Området må ikke bli et parkanlegg med for mye "systematikk".

Treplan

Utarbeidet treplan viser trær som er vedtatt plantet i perioden 2014 - 2018. Det er inngått avtale med Guttorm Hoff As om planting og vedlikehold.

Her kan du lese retningslinjene og treplanen (se nedenfor for oppdatert treplan)

4.10.17:
Treplanen har nå gått over fire av de fem årene. Det har vært nødvendig å endre noen plasseringer underveis, og i 2017 ble det felt noen trær som beskrevet i tidligere Styret informerer. Vi har nå ajuorført planen, samt planlagt plassering av trær i 2018. Her kan du se den oppdaterte planen. Trærne plantet i 2014-2016 er markert med tallene 1-3, trærne plantet i 2017 er markert med 4 (seks lønn og en lind), og planlagte trær i 2018 er markert med 5. Det kan forekomme endringer i plassering dersom det viser seg nødvendig ved planting. I 2018 skal det plantes gråor som er relativt lave trær (blir 8-10 meter).