Nyttig informasjon

Retningslinjer for parkering i borettslaget

I husordensreglene er det listet noen generelle punkter som gjelder parkering og bruk av gjesteplasser i borettslaget. I tillegg har styret vedtatt egne retningslinjer som er mer utfyllende bestemmelser. I husordensreglene står følgende:

Punkt 22. borettslagets parkeringsplasser er forbehold de som leier disse. Beboere plikter å underrette sine besøkende om borettslagets parkeringsbestemmelser.

Punkt 23. Beboere tillates ikke å parkere på særskilte plasser som er avsatt for besøkende.

Punkt 24. Kortere opphold for av- og pålessing av tyngre kolli tillates dog slik at det er synlig aktivitet ved kjøretøyet.

Punkt 25. Det kan utarbeides egne retningslinjer for leie av parkeringsplass og parkering i borettslaget. Disse anses som en del av husordensreglene.

Styret har utarbeidet retningslinjer for leie av parkeringsplass og parkering i borettslaget. Sist revidert juni 2020.