Nyttig informasjon

Overnattingsrom

Generell informasjon om leie og reservasjon av overnattingsrommet

Det er nå etablert et overnattingsrom i Grenseveien. Rommet kan kun leies av Keyserløkka ØST sine andelshavere når de har overnattingsgjester på besøk. Ved leie av rommet disponerer du i alt seks sengeplasser. Priser for leie er kr. 200,- for et døgn og det kan reserveres for maksimalt sju dager sammenhengende.
Betaling skjer via Vipps, men ikke betal før du er sikker på at rommet vil bli brukt.

Du må selv ta med sengetøy (laken, dyne- og putetrekk). Det er ikke tillatt å lage mat i lokalene da de kun er for overnatting. Det er tilgang på toalett og dusj. Velferdsrommet kan være leid ut samtidig og da kan det være aktivitet der frem til klokken 21:30.

Generelle regler
1. Leie: Utleie skjer kun til beboere i borettslaget. Andelshaver som ønsker å leie må ved forespørsel gi opp navn på den/de som skal oppholde seg i rommet.

2. Betaling gjøres VIPPS #93425 senest sju virkedager før leieperioden begynner og før nøkler utleveres. Dersom du ikke betaler med en gang ved bestilling vil du ca to uker før motta en anmodning om innbetaling.

3. Kansellering: Beboere som ikke trenger rommet må kansellere bestillingen senest åtte dager før leiedato for å slippe å betale avtalt leiesum. Hvis leien er betalt refunderes beløpet med fradrag av Vipps gebyr.

4. Henting / levering av nøkler: Nøkler til rommet leveres ut og leveres tilbake etter avtale med ansvarlig person i styret. Merk at dette ikke er mulig å gjøre samme dag som leieforholdet starter. Ta derfor kontakt i god tid, for å avtale overlevering av nøkler. Ansvarlige for utleie i styret kan ikke ta ansvar for at nøkler skal leveres på kort varsel.

5. Vasking etter bruk: Rommet skal vaskes og ryddes etter bruk, slik at det er klart til neste utleie. I tillegg skal toalettene vaskes. Hvis vaskingen er utilfredstillende vil styret be leietaker vaske på nytt og hvis det ikke gjøres leie inn hjelp som belastes leietaker. Vaskeutstyr står i skap på ene toalettet. Leier er ansvarlig for eventuelle skader.

6. Ro: I tiden kl. 23:00 – 06:00 skal det være ro. Det henstilles til den enkelte å påse at unødig opphold i gangene unngås. Ekkoeffekten i våre trappeoppganger er stor og ofte til sjenanse for beboerne.

7. Alle innendørs fellesarealer i borettslaget er røyk frie, inklusive trappeoppganger, felleskjellere, alle korridorer, loft, fellesvaskeriene og velferdsrom. Det må heller ikke røykes rett utenfor oppgangsdøren.

Slik reserverer du:


Gå til reservasjon
Du vil motta en bekreftelse på reservasjonen.

Skjema du må laste ned og fylle ut

Kontrakt for leie fyller du ut og signerer elektronisk tar med ved henting av nøkkel. Leierapporten fylles ut når leien er avsluttet.
 

Gjennomgått: 11.3.2020