Nyttig informasjon

Parkeringsplass

Parkeringsplass: Leie, bytte, oppsigelse og registrering av kjennemerke


Leie

Du må søke om parkeringsplass. Dette gjøres skjema søknad om parkeringsplass
Søknader behandles i den rekkefølgen de mottas.

Tildeling av parkeringsplass skjer med utgangspunkt i nærmeste ledige plass i forhold til leilighetens plassering.

Våre parkeringsplasser er klargjort for lading av elbil. Les mer her.

Etterspørsel på parkeringsplass er fortsatt betydelig større enn tilgang på ledige parkeringsplasser. Vi prioriterer således egne beboere. Ventelisten for leie av plass er publisert på Vibbo.

Bytte

Det er mulig å søke om bytte parkeringsplass. Har du parkeringsplass og ønsker å bytte til et annet område må det sendes en søknad med angivelse av hvilket område du ønsker å bytte til. Disse søknadene vil bli tildelt første ledige plass som blir ledig i aktuelt område. Søknader om bytte vil ikke fremkomme på ventelisten. Ønsker du å bytte bruker du skjema søknad om bytte av parkeringsplass.

Det tilkommer et ekspedisjonsgebyr fra OBOS for behandling av tildeling og bytte.


Oppsigelse

Skal du si opp en parkeringsplass må du bruke skjema oppsigelse av leieforhold parkeringsplass
Oppsigelsestiden er 1 måned regnet fra den første i påfølgende måned.

Registrering av kjennemerke

Alle som leier plass skal oppgi registeringsnummer på bilen sin. Dette gjør du via dette skjemaet.
Det er mulig å parkere andre biler kortvarig, men den registrerte bilen skal være den som i hovedsak står på plassen. Ved bytte av bil sender du inn nytt skjema.

 

Siden er gjennomgått 23.02.2021