Nyttig informasjon

Elbillading

Borettslaget har avtale med Mer (tidl. Grønn Kontakt) om løpende drift av anlegget for elbillading.

Borettslaget har avtale med Mer (tidl. Grønn Kontakt) om løpende drift av anlegget for elbillading.

Anlegget ble satt i drift  20. desember 2019


 

Den enkelte som leier en parkeringsplass og ønsker å aktivere ladepunkt på sin leide parkeringsplass må kjøpe ladestasjon fra Mer (tidl. Grønn Kontakt) som også sørger for monteringen.

Videre må det inngås en abonnementsavtale med Mer.

Borettslaget fastsetter kWh-prisen for lading. Differansen mellom denne summen og faktisk strømpris går til faste driftskostnader på anlegget og evt. til fellesskapet for øvrig. 
Prisen for ladeboksen samt månedlig kostnad til Mer fremgår av bestillingsskjemaet til høyre.

Lading
Ledig kapasitet i nettet utnyttes slik at bilen hele tiden får maksimalt ut av tilgjengelig kapasitet. Kapasiteten vil likevel være begrenset både av hva sikringen der lastbalanseringsboksen er plassert (vanligvis hovedsikringen), andre brukere av strøm i borettslaget og hva bilen klarer å ta ut av kapasitet fra laderen, noe som varierer fra bil til bil. Bilene må følge gjeldende standard og normer for å få maksimalt ut av laderen, og må kunne styres ned til 8A. Anlegget er sikret og kablet for å levere maksimalt 32A per tilkoblede bil.

Tilgangskontroll med RFID brikke
Ladere kan brukes med brikke fra Mer/Grønn Kontakt eller fra Elbilforeningen. Med denne startes og stoppes ladingen ved å holde ladebrikken nær laderen. Ladebrikken må være registrert på en aktiv bruker i Mer sin brukerbase som knytter ladet kWh til bruker.

Døgnåpen kundeservice
Mer sin kundeservice vil kunne bistå med å bruke laderen første gang, og å feilsøke og identifisere senere problemer med laderen.

Enkel betalingsløsning for bruker
Mer vil månedlig fakturere bruker. Fakturaen består av den faste månedlige avgiften, samt en pris for antall ladet kWh ladet for i borettslaget den aktuelle måneden. I tillegg vil eventuelle kostnader for hurtiglading eller lading i Mer sitt øvrige nettverk kunne tilkomme.

Siden gjennomgått 5.1.2021