Det er mange som bruker skøytebanen ved Bunnpris, men få som har tatt jobben med å vanne de siste årene.  For å få til god is er vi avhengig av at det blir skrapt og vannet regelmessig.

Etter inspirasjon fra tilsvarende ordning prøver vi oss kommende sesong med å etablere vannelag som består av fire til fem personer med en vanneleder. Hvert lag har sin faste ukedag det vannes på og vi legger opp til fem dager i uken.

Vanneleder sørger for å minne medlemmene om tid for innsats. Mange medlemmer i hvert vannelag gjør det mindre sårbart for frafall slik at det alltid er noen som kan ta isskrapen fatt og deretter gripe slangen.  

Vil du være med og ta i et tak for nærmiljøet i vinter så registrer deg her. Og  du, det går like fint å være med selv om du bor i Nord eller Sør.