I og med at den fysiske generalforsamlingen er avlyst, har styret vedtatt å avholde en digital generalforsamling. Dette for å oppfylle forpliktelsen om å avholde generalforsamlingen innenfor fristen i vedtektene.
OBOS oppfordrer alle boligselskap om å gjennomføre generalforsamlingen digitalt, men ber samtidig styret begrense omfanget til lovpålagte saker.
Regjeringen ber også bedrifter om å bruke digitale møter under korona-utbruddet og har også foreslått en forskrift som gir midlertidig unntak fra det lovbestemte kravet om fysisk oppmøte på generalforsamlinger. Forskriften vil gi midlertidig adgang til å signere møteprotokoller elektronisk, og at borettslag kan kommunisere elektronisk med andelseierne.
Saker som behandles
  • godkjenning av årsregnskap og årsrapport
  • valg av tillitsvalgte
  • honorar til tillitsvalgte
Åpner 12. mai og tilgjengelig til 20. mai
Den digitale generalforsamlingen i Keyserløkka Øst Borettslag åpner 12. mai og vil være tilgjengelig i åtte dager før den avsluttes. Siste dato for avstemming er 20. mai.
Slik deltar du
Digital deltakelse
  • Gå inn på Vibbo.no for å delta. Dersom vi har registrert mobiltelefonnummeret ditt, vil du motta en SMS med lenke til møtet.
  • Trykk på lenken og delta i møtet. Der finner du årsrapporten og eventuelle andre vedlegg.
Du kan se gjennom sakene som skal behandles, komme med spørsmål og avgi stemmen din.
Det vil også bli trykket opp en papirversjon som sendes ut til beboerne uten digitalt samtykke.
Analog deltakelse
Andelseiere som ikke har anledning til å benytte elektroniske hjelpemidler kan levere inn manuell stemmeseddel til styret innen en gitt frist.
Oppdater mobilnummer og e-post på Vibbo
Hvis du ikke allerede har registrert eller trenger å oppdatere mobilnummer og e-postadresse hos OBOS, oppfordrer vi deg til å gjøre det snarest mulig slik at alt ligger klart når vi åpner møtet. Gå inn på Vibbo – Keyserløkka ØstBorettslag og klikk på Kom i gang for å logge inn på siden sin. Der kan du sjekke hvilke opplysninger vi har registrert på deg.