Vi har hatt de ny sensorene i drift ca. seks uker og det har gått noen alarmer i leilighetene uten at hele fellesskapet.

Når du får varsel om mulig brann i din leilighet og du har kontroll, skal du trykke en gang på funksjons- og testknappen i midten på sensoren. Du utsetter da alarmen og får mulighet til for eksempel å lufte ut. Når sensoren ikke registrerer røyk/os/damp vil den resette seg selv. Går varslet på nytt, trykker du en gang til