Nyttig informasjon

Parkeringsplass

Parkeringsplass: Leie - bytte - oppsigelse, skjema og venteliste

Leie

Du må søke om parkeringsplass. Dette gjøres skjema søknad om parkeringsplass
Søknader behandles i den rekkefølgen de mottas.

Våre parkeringsplasser er klargjort for lading av elbil. Les mer her.

31.08.2018: Etterspørsel på parkeringsplass er betydelig større enn tilgang på ledige parkeringsplasser. Vi prioriterer således egne beboere

Oppsigelse

Skal du si opp en parkeringsplass må du bruke skjema oppsigelse av leieforhold parkeringsplass

Oppsigelsestiden er 1 måned regnet fra den første i påfølgende måned.

Tildeling av parkeringsplass

Tildeling av parkeringsplass skjer med utgangspunkt i nærmeste ledige plass i forhold til leilighetens plassering.

Bytte

Det er mulig å søke om bytte parkeringsplass. Har du parkeringsplass og ønsker å bytte til et annet område må det sendes en søknad med angivelse av hvilket område du ønsker å bytte til. Disse søknadene vil bli tildelt første ledige plass som blir ledig i aktuelt område. Søknader om bytte vil ikke fremkomme på ventelisten. Ønsker du å bytte bruker du skjema søkad om bytte av parkeringsplass.

Det tilkommer et ekspedisjonsgebyr fra OBOS for behandling av tildeling og bytte.

Venteliste

I enkelte områder er det liten sirkulasjon. Dette gjelder spesielt nederst i Einarsvei. Ventetiden for å få plass i dette området vil derfor være betydelig lengre enn i de øvrige områdene hvor det er noe mer sirkulasjon.

Følgende andelshavere står på venteliste

 • 3046* - 30.08.2014
 • 3054* - 02.09.2016
 • 1062* - 27.10.2016
 • 4072 - 20.11.2017
 • 4064 - 18.05.2018
 • 3066 - 23.07.2018
 • 3014 - 31.07.2018
 • 2008 - 14.08.2018
 • 1018 - 16.08.2018
 • 4011 - 23.09.2018
 • 3045 - 27.09.2018
 • 3007 - 01.10.2018
 • 3021 - 07.10.2018
 • 4043 - 01.11.2018
 • 3006 - 22.11.2018
 • 4018 - 22.11.2018
 • 2061 - 30.11.2018
 • 1036 - 22.04.2019
 • 4009 - 29.03.2019
 • 2011 - 24.04.2019
 • 3045 - 28.04.2019
 • 1054 - 02.05.2019
 • 3019 - 13.08.2019
 • 3068 - 18.08.2019
 • 2049 - 19.08.2019
 • 2050 - 05.09.2019
 • 1009 - 14.09.2019
 • 3025 - 13.10.2019 

Listen er oppdatert: 13.10.2019

Siden er gjennomgått 15.9.2019