Nyttig informasjon

Elbillading

Borettslaget har inngått avtale med Grønn Kontakt (GK) om løpende drift av anlegget for elbillading.

Borettslaget har inngått avtale med Grønn Kontakt (GK) om løpende drift av anlegget for elbillading.

Anlegget ble satt i drift  20. desember 2019


 

Den enkelte som leier en parkeringsplass og ønsker å aktivere ladepunkt på sin leide parkeringsplass må kjøpe ladestasjon fra Grønn Kontakt (GK) som også sørger for monteringen.

Videre må det inngås en abonnementsavtale med GK.

Lading
Ledig kapasitet i nettet utnyttes slik at lading av elbil hele tiden får maksimalt ut av tilgjengelig kapasitet. Kapasiteten vil likevel være begrenset både av hva sikringen der lastbalanseringsboksen er plassert (vanligvis hovedsikringen), andre brukere av strøm i borettslaget og hva elbilen klarer å ta ut av kapasitet fra laderen, noe som varierer fra bil til bil. Bilene må følge gjeldende standard og normer for å få maksimalt ut av laderen, og må kunne styres ned til 8A. Anlegget er sikret og kablet for å levere maksimalt 32A per tilkoblede bil.

Tilgangskontroll med RFID brikke
Ladere kan brukes med brikke fra GK eller fra elbilforeningen. Med denne startes og stoppes ladingen ved å holde ladebrikken nær laderen. Ladebrikken må være registrert på en aktiv bruker i GKs brukerbase som knytter ladet kWh til bruker.

Døgnåpen kundeservice
GKs kundeservice vil kunne bistå med å bruke laderen første gang, og å feilsøke og identifisere senere problemer med laderen.

Enkel betalingsløsning for bruker
GK vil månedlig fakturere bruker. Fakturaen består av den faste månedlige avgiften, samt en pris for antall ladet kWh ladet for i borettslaget den aktuelle måneden. I tillegg vil eventuelle kostnader for hurtiglading eller lading i GKs øvrige nettverk kunne tilkomme.

Siden gjennomgått 20.12.2019