Vi viser til informasjon i tidligere Styret Informerer ang. revidert kollektivavtale med Get. Alle skal nå ha mottatt brev fra Get med informasjon om den nye avtalen.

Ut fra brevet er det vanskelig å tolke når Get kommer til de ulike oppgangene for å levere nødvendig utstyr. Her følger en komplett oversikt:

Tirsdag 12. mars kl. 17.00 – 20.30:
- Einars vei 11, 13, 15, 17, 19, 21
- Finns vei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
- Grenseveien 39, 41
- Økernveien 76, 78, 80, 82, 84

Onsdag 13. mars kl. 17.00 – 20.30:
- Bergljots vei 2
- Einars vei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9

Viser før øvrig til informasjonen fra Get.