Styret

Adresser

Styrets Postkasse:
Finns vei 7
0575 Oslo

Vaktmester postkasse
Einars vei 17 ved garasjen

Faktura til borettslaget
S. 60 Keyserløkka Øst Borettslag,
v/ OBOS Eiendomsforvaltning,
Pb. 6666 St. Olavs plass, 0129 Oslo

Skal  være i  EHF format til org.nr. 950158506

Eventuelt i pdf format til fakturamottak@obos.no

Faktura mottatt  av  beboere må betales  av beboer som så søker refusjon fra forsikring eller borettslag.

Gjennomgått 22.5.2020