Nyttig informasjon

Ventilasjon

Vårt ventilasjonssystem har naturlig avtrekk


Dette er et vanlig ventilasjonssystem i eldre boliger. Luft kommer inn i boligen gjennom ventiler i sove- og oppholdsrom og ved åpne vinduer. Luften trekkes ut via kanaler på kjøkken og bad. Ved denne formen for ventilasjon må det luftes bevisst for å oppnå tilfredsstillende luftkvalitet og et lavt energi forbruk.

Kjøkkenvifte må ikke kobles til ventil på yttervegg. På kjøkkenet må ikke kanalen for utluft dekke til, for eksempel med skap.

Borettslaget har ansvaret for å rense ventilasjonskanalen fra kjøkken og våtrom. Dette gjøre med jevne mellomrom og det er da viktig at servicemann slipper inn i leiligheten.

Andelshaver har ansvaret for ventilene i yttervegg. Dvs. sørge for at de er rene og går luken på innsiden i stykker må andelshaver skifte denne.

Slik virker systemet:

Kanalen fra kjøkken og våtrom føres opp over yttertak. På grunn av temperatur- og høydeforskjell skapes oppdriftskrefter og naturlig drift opp i takhatt, som igjen skaper et undertrykk i leiligheten. Undertrykket trekker frisk luft inn i leiligheten.

Se også siden om inneklima

Naturlig avtrekk

Naturlig avtrekk