Nyttig informasjon

Vann og avløp

Hvert år oppstår det flere omfattende vannskader i bygningene våre. Vannskadene er ofte en følge av manglende vedlikehold. Her får du en innføring i hva du bør holde ekstra godt oppsyn med.

Husk; "Vannskader er ofte omfangsrike og svært kostbare".

Stenge vannet  |  Varmtvannsbereder Rørkoblinger Sluk

Klosett  |  Vaskemaskin  |  Oppvaskmaskin

Andelseiers ansvarsområde

Andelseier har innenfor sin egen leilighet ansvar for å vedlikeholde alt som har med vann og avløpå gjøre. Det vil si alt som er tilkoblet hovedvannrøret (vannrørene) fra det punkt det kommer inn i leiligheten. For avløpsrør gjelder alt som er tilkoblet dette før de går ut av leiligheten.
Med andre ord: skifte av servant, kraner, vannklosett, bereder, badekar, vann-og avløpsrør. Enest eunntaket er vann- og avløpsrør i bærendekonstruksjon. Er du i tvil om hva som er brende konstruksjoner bør du kontakte vaktmester eller styret.

Vis forsiktighet

Det er svært begrenset hva ufaglærte har lov til å gjøre på egen hånd av rørarbeider og tilkoblinger. Er du i tvil, ta kontakt med rørlegger.

De vanligste vannskader oppstår på grunn av:

 • Lekkasje fra varmtvannsbereder i kjøkkenbenk
 • Lekkasje fra utette rørkoblinger i kjøkkenbenk
 • Vanninntrengning i gulv grunnet utett overgang rundt sluk
 • Lekkasje fra klosett

 

  VIKTIG!   Hvordan stenger jeg av alt vannet inn til leiligheten?

Stoppekranen stopper all vanntilførsel til leiligheten. Denne finner du i luken i taket på badet. Stopper kun vanntilførsel inn til leilighet.

Hvis det oppstår lekkasje før stoppekranen din i leiligheten må vanntilførsel stenges ved hovedstoppekranen. Denne finner du i kjelleren og vil stoppe vannet til flere leiligheter.

 • Gjør deg kjent med hovedstoppekranen
  • Hvor er den plassert?
  • Hvordan virker den?
 • Ved vann-utstrømming i leiligheten må stoppekranen/hovedstoppekranen øyeblikkelig stenges.
 • Hovedstoppekranen kan stenge vannet til flere boenheter. Gi beskjed til alle berørte hvis du må stenge hovedstoppekranen.

  RISIKO-PUNKT!  

Vartmvannsbereder

Varmvannsbereder skal være tett. Kontroller bereder med jevne mellomrom og se etter lekkasjer og fukt. Mistenkelig fukt og lukt kan skrive seg fra lekksje på bereder.

Lekkasjer oppstår oftest rundt rør i bunnen av bereder og rundt varmelementet. Små drypplekkasjer fra berederen vil skade gulv og belegg.

 • Bereder som drypper må skiftes
 • Bereder i kjøkkenbenk eldre enn 15-20 år er en lekksjerisiko og bør skiftes
 • I rom uten sluk skal overtrykksventil kobles til avløp med eget rør
 • Temperatur i bereder er innstilt fra fabrikk.Unngå temperaturjustering under 65 oC for å unngå oppblomstring av legionellabakterier.

  RISIKO-PUNKT!  

Rørkoblinger

Sjekk om det er fuktig i bunnen av skapet.En lekkasje må utbedres umiddelbart.

 • Kontroller avløpet  ved å tappe store mengder vann i vasken i minst ett minutt. Se speielt etter vanndråper på avløpsrør og koblinger.
 • Rørkoblinger  er utsatt for lekkasje. Hvis det drypper fra en kobling må du straks sørge for utbedring.

Slik renser du vannlåsen under vasken

  RISIKO-PUNKT!  

Sluk

Sluk skal ha god avrenning og overgang mellom gulv og sluk skal være tett. Hvis sluket er tett renner vannet utover gulvet f.eks. ved dusjing. Rengjør sluket for hår og skitt. Om rengjøring ikke hjelper må avløpsrøret spyles eller stakes. Er taket i etasjen under sluket fuktmerket/malingsflasset kan sluk, membran eller golvbelegg være utett. Ta kontakt med styret, søk faghjelp og finn årsaken.

 • Det lukter kloakk i rommet. Vannet i sluket kan være uttørket. Fyll etter med vann, slik at vannlåsen i sluket hindrer lukt fra avløpsrøret.
 • Om det fortsatt lukter kloakk kan stakepluggen være fjernet, eller så er det en annen feil med sluket. Kontakt faghjelp.
 • Skal du reise bort i lengre tid er det smart å helle litt matolje i sluket. Det vil forsinke fordampingen, og dermed hindre kloakklukt fra sluket.
 • Ta alltid kontakt med borettslaget hvis det er behov for å skifte sluk. Se Vibbo for mer informasjon

  VIKTIG!   Våtromsstandarden våre baderom rehabilitert i 97-98 ble utført etter, krever at beboer jevnlig sjekker og renser eget sluk slik at vannet ikke blir stående for høyt i sluket over tid.

Her kan du lese og  se hvordan du renser sluket

  RISIKO-PUNKT!  

 

Klosett

Klosettet skal forsvarlig boltes fast eller  festes med spesial lim eller silikon. Hvis det suser i klosettet er det feil på lukkemekanismen i cisternen.   Klosettet må repareres eller skiftes.

 • For å stenge vannet til cisternen har klosettet egen stoppekran.  Kontroller at stoppekran og koblinger ikke lekker
 • Sjekk cisternen fra tid til annen. Dte kan oppstå sprekker og lekkasjer. (Klosetter med innbygd cisterne må også kontrolleres jevnlig).
 • Eldre klosetter kan begynne å kondensere. Det dannes små vannperler utenpå cisternen. Kontroller lukkemekanismen i cisternen.
 • Eldre klosett med srekker/skader, eller som står og renner, bør skiftes ut.

 

Vaskemaskin og oppvaskmaskin

 

Påse at utstyret er forsvarlig plassert og montert. Vanntilførsel og avløpsrør skal være fagmessig utført. Gamle og morkne gummislanger er typiske lekkasjepunkter fra vaskemaskinen. Kontroller avløpsslangene og skift disse om nødvendig.

Avløpsslange fra vaskemaskin skal koples til avløpstrakt eller til sluk. Løs avløpsslange i utslagsvask må ikke forekomme. slangen kan lett falle ut på gulvet og føre til vannskade.

 

 • Plugg igjen vannrøret ved permanent frakobling av vaskemaskin, kaner ol.
 • Bruk maskinene under oppsyn og aldri når du sover eller forlater hjemmet
 • Ved lengre fravær fra hjemmet, steng kraner til vaskemaskin/oppvaskmaskin.

  VIKTIG!   Sjekk avløpstrakt slik at den ikke blir tettet av lo og lignende som måttekomme ut med avløpsvann.

 

Gjennomgått: 27.5.2020