Nyttig informasjon

Elektrisk

I Norge omkommer årlig 50 - 60 personer i brann. De fleste branner her i landet er boligbranner. Elektrisitet er blitt en selvfølge for oss, den er der bare. For 50 år siden var elektrisitet "farlig", - er den mindre farlig nå?

Sikringsskap | Oppgradering | Komfyrvakt

Hva er andelshavers ansvarsområde?

Andelshaver har innen egen leilighet ansvar for å vedlikeholde alt som har med elektrisitet å gjøre. Det vil si alt som er tilkoblet hovedstrømsledningen som kommer inn til leiligheten. Med andre ord: Andelseier har ans var for å vedlikeholde sikringsskap inkludert sikringer og sikringsleementer, ledningsnett, kontakter, brytere, panelovner, komfyr, TV, belysning, elektriske husholdningsartikler og alt som er tilkoblet det elektriske anlegget.

Vis forsiktighet
Det er svært begrenset hva ufaglærte har lov til å gjøre på egen hånd av elektroarbeider. Det er likevel enhver andelseiers plikt å undersøke om stikkontakter, brytere, plugger og lignende er unormalt varme, hvorvidt det lukter svidd eller ledniniger er misfarget eller ødelagt. Har du mistanke om feil ved det elektriske opplegget i boligen, ta kontakt med elektrofirma.

De vanligste elskader oppstår på grunn av:
- Overbelastning eller feil i sikringsskap.
- Overbelastning i ledningsnett og kontakter.
- Manglende renhold og uvettig bruk av elektrisk utstyr.

Sikringsskap

I sikringsskapet kommer store strømmengder inn til leiligheten. Her blir strømforbruket målt (strømmåler). Etter det blir strømmen fordelt til ulike kurser som forsyner oss med strøm. Hver kurs har en sikring som skal forhindre at det sendes ut mer strøm enn hva bryter/stikk og ledningsnett tåler. For stor strømmengde vil forårsake varmgang, kortslutning og i verste fall brann.

Hva tåler de ulike kursene (sikringene)? En 10 amp sikring tåler 2200 W. Det vil si: Hvis summen energiforbruk på de elektriske artikler du kobler til denne kursen overstiger 2200 W, vil sikringen ryke. Ha et bevisst forhold til energiforbruket på alt utstyr du bruker. En 16 amp sikring tåler 3500 W.

Løpende vedlikehold som sjekk av sikringer, renhold og visuell inspeksjon for varmgang utføres av andleseier. Langsiktig periodisk kontroll utføres av elektrofirma.

 Tips Om sikringen går: finn årsak først (for stor belastning?), og så legg inn sikringen igjen.

Bytt til kombiautomat (automatsirking med jordfeilbryter) og overspenningsvern (grovvern) som gir større personvern og mindre brannfare. Sistnevnte hindrer forstyrrelser eller ødeleggerlser på el-anlegg eller utstyr ved lyn og torden.

  • Rydd og rengjør sikringsskapet.
  • Ingenting skal ligge i skapet.
  • Skapet skal være låst!

Oppgradering

Mer elektrisk utstyr krever ofte flere kurser i sikringsskapet.

Ved oppgradering av leilighetens elektriske anlegg er det ikke tillatt å legge ledninger fra sikringsskap via fellesarealer og inn i leiligheten. Du må benytte de føringskanaler som går fra sikringsskapet. Borettslagets elektriker, Oslo elektriker service, kjenner våre bygninger og leiligheter godt så vi anbefaler at de brukes.

Oslo Elektriker service
Telefon: 22 63 00 33
Epost: firmapost@osloelektrikerservice.no

Komfyrvakt

Altfor mange boligbranner starter på komfyren på grunn av tørrkoking eller tørrsteking ved matlaging. Med komfyrvakt slår komfyren seg av før temperaturen på kokeplatene blir så høy at situasjonen blir farlig.

Har du en bolig som er nyere enn juli 2010, eller gjøres det endringer på komfyrkursen ved oppussing, er komfyrvakt påbudt. Pass på at komfyrvakten du kjøper er testet og godkjent etter standarden NEK EN 50615.

3500 kr eller mer for en komfyrvakt kan oppleves dyrt. Men en brann kan raskt bli dyrere. Dessuten kan komfyrvakten redde liv! 

For spesielt risikoutsatte personer kan hjelpemiddelsentralene installere komfyrvakt gratis. Sjekk hos din lokale hjelpemiddelsentral hvilke vilkår som gjelder. Kommunale ergoterapeuter eller hjemmesykepleiere kan hjelpe til med søknad. Husk å be om en komfyrvakt som oppfyller kravene i normen.

Se her hvordan komfyrvakten fungerer

Kilder på denne siden: Vedlikehold og ansvarsforhold, håndbok i vedlikehold for eiere i boligselskap. Utgitt av OBOS og If. Brannvernforeningen.

Oppdatert: 27.5.2020