Nyttig informasjon

Refusjon av utlegg

Enkelte ganger har du lagt ut for noe som skal dekkes av borettslaget. Da gjelder følgende rutine


A. Registrere utlegg via mobilen eller nettet og send inn
Tjenesten kan kun benyttes om du eier boligen.

 1. Alle utlegg skal være godkjent på forhånd. Du får en e-post som bekrefter at utlegget refunderes.
 2. Utlegg for blomster trenger ikke forhåndsgodkjenning så lenge det er innenfor beløpet som er bevilget for hver oppgang.
 3. Gå til Utlegg fra OBOS (ekstern lenke) 
 4. Logg deg inn og følg veiledningen.
 5. Ta bilde(r) av kvitteringen(e) din(e). 
  Har du flere kvitteringer hver enkelt kvittering legges inn for seg.
 6. Flere kvitteringer i samme bildet vil bli avvist.
 7. Bekreft og send inn refusjonskravet.

Følger du denne rutinen vil refusjonskravet bli godkjent fortløpende. Refusjonskrav uten bekreftelse fra styret vil bli avvist.

B. Når du ikke kan bruke mobilen eller nettleser for å registrere utlegg

Hvis du av ulike grunner ikke kan bruke mobilen for å registrere utlegg gjelder følgende rutine:

 1. Utlegget skal være godkjent på forhånd
 2. Fyll ut refusjonsskjema som du får ved henv. til styret
 3. Klistre kvitteringene opp på ett hvitt ark og legg ved
 4. Skriv ut e-posten med bekreftelse og legg ved
 5. Refusjonsskjema med vedlegg legges i styrets postkasse

Merk: Skjema blir samlet opp og sendt OBOS etter hvert styremøte.
Det kan derfor ta litt tid før du får refundert utlegget.
Denne løsningen krever manuell behandling fra OBOS og det må borettslaget betale for.

 

Oppdatert: 18.12.2019

Refusjon blomsterutlegg 2019

 1. Følg veiledningen til venstre
 2. Det er ikke nødvendig med styrets forhånds-godkjenning

Frist for å søke refusjon av utlegg er 15. september 2019.