Nyttig informasjon

Veien til en godt inneklima

1 Ut med fuktigheten. Gjør boligene klar med ekstrem god gjennom lufting av alle rom. Her snakker vi mange timer, for eksempel i en helg, når man kan la vinduer og dører stå åpen, mens man er hjemme. Det skal luftes slik at den oppsamlede fuktighet forsvinner fra alle bygnings og boligmaterialer.

2 Kontroller avtrekk. Kontroller hver år at det er god trekk i alle avtrekk i vegg og i de våte rom (bad og vaskerom), samt oppholdsrommene hvor avtrekk og ventiler normalt er plassert i yttervegg eller i vinduene. Altså vekk med spindelvev og innsekter

3 Avtrekk eller ventiler. Har du avtrekk eller ventiler i alle rom? Det gir den beste luftsirkulasjonen i hele huset.

4 Luft systematisk i hele huset hver dag, og spesielt soverom og bad, dette selv om det ikke er kondens på glasset ( 5-10 minutter med gjennomtrekk minst 3 ganger om dagen) Du skal også lufte i regn vær.

5 La dørene stå åpent mellom de forskjellige rom, så luften kan sirkulere fritt hele døgnet.

6 samme temperatur. Hev temperaturen til 20-21 grader, og hold så om mulig, samme temperatur i alle rom.

7 Unngå å tørke klær inne, da de avgir mye fukt. Hvis du likevel velger å gjøre dette, så luft godt, med for eksempel vinduene i luftestilling.

8 Eldre bolig? Bor du i en eldre bolig, hvor du har byttet til nye vinduer, et det naturlig å oppleve at vinduene "plutselig" dugger i oktober/november. Dette skyldes rett og slett at din bolig har blitt mer tett. De gamle vinduene var ikke tette og sikret derfor for en tilstrekkelig luft skifte. Derfor bør du kontrollere at din bolig har tilstrekkelig med ventilasjonsåpninger i ytterveggen og avtrekkskanaler i loftet.(det skal/bør være minst en i hvert rom)

Kilde: velfac.no