Nyttig informasjon

Trekk fra vinduene - kaldras

Hvorfor trekker det fra nederste kant av glasset i vinduet?

Dette kan være KALDRAS
Kaldras oppstår når luft blir nedkjølt av et vindu. Den nedkjølte luften er tyngre enn luften i resten av rommet, og synker eller ”raser” nedover. Luften blir presset utover gulvet av sin egen tyngde og dette vil gi en opplevelse av trekk. Det er tre forhold som påvirker kaldras: høyden og størrelsen på vinduet, og overflatetemperaturen på vinduet. Jo kaldere og høyere, dess hurtigere synker luften og jo mer ”trekk”.

NB! Gulvvarme fjerner ikke kaldras ved vinduet.

Kilde: nordan.no