Nyttig informasjon

Godt inneklima i din bolig

Slik sikrer du et tilfredsstillende inneklima i din eksisterende bolig

 

1. Luft kraftig ut 3 ganger om dagen - all luften i hele huset skal skiftes hver annen time

Den er en god ide å lufte kraftig ut 2-3 ganger om dagen ved å åpne vinduer og dører kortvarig i 5-10 minutter. Husk å slå av varmen mens du lufter. Det skal være et luftskifte på minst ½ gang i timen i ethvert hus. Det tilsvarer at all luften i huset skal skiftes ut minst hver 2. time.

Den friske luften skal tilføres kontrollert ved hjelp av dertil egnede åpninger som friskluftventiler, åpning av vinduer/dører i kortere perioder eller vha. et mekanisk ventilasjonssystem. Den skal ikke tilføres eller fjernes gjennom revner og sprekker i husets konstruksjoner (som kan medføre trekk og ubehag og i verste fall konstruksjonssvikt eller soppvekst med astma/allergi til følge).

Den fuktige og forurensede inneluften fjernes gjennom baderomsventil, avtrekkskanaler og bygningsåpninger (dører, vinduer) el. lign.

En vanlig husstand med 2 voksne og 2 barn produserer en stor bøtte vann/fukt (10 liter vann) om dagen. Derfor skal det luftes godt ut i enhver bolig.

2. Bygningens klimaskjerm skal være så tett og velisolert som mulig

Bygningens klimaskjerm skal være tett og velisolert for å:

  • Unngå risiko for trekk 
  • Unngå at varm og fuktig inneluft kondenserer på den innvendige siden av en yttervegg (f. eks. bak møbler og lign.), idet det kan medføre risiko for soppvekst 
  • Unngå at varm fuktig inneluft trekkes ut gjennom konstruksjoner, hvor den kan kondensere og medføre risiko for skjult soppvekst og konstruksjonssvikt.

Det skal selvfølgelig være tilstrekkelig med ventilasjon i huset, men luftutskiftingen skal skje gjennom dertil egnede ventilasjons- og utluftingssystemer (helst med varmegjenvinning) - ikke gjennom husets konstruksjoner.

3. Isoler bygningens klimaskjerm og begrens kuldebroer

Bak skap, kommoder og andre møbler som står tett opp mot en yttervegg, er risikoen for misfarginger fra mugg og soppvekst størst. Det skyldes, at luftbevegelsene bak slike møbler er begrenset, og at eventuell fukt derfor vanskelig kan ventileres vekk igjen.

4. Begrens mengden av fukt og vann i inneluften

Hvis det er mer enn 40-45% relativ fuktighet i et rom om vinteren er fuktprosenten for høy, og det er stor risiko for dårlig inneklima. Hvis du er i tvil om hvor fuktig det er i din bolig kan du skaffe deg et hygrometer. For høy fuktprosent kan oppstå som følge av for liten utlufting eller hvis det foregår mange aktiviteter i huset som avgir fukt.

Du kan gjøre mye selv for å begrense fukttilgangen til inneluften:

  • Unngå tørking av tøy i husets oppholdsrom- dvs. sørg for å velge en vaskemaskin med god sentrifugeringsevne (minst 1200 o/min.) og tørk tøyet utendørs under halvtak eller i et godt ventilert kjellerrom, eller bruk en tørketrommel (og sørg samtidig for god utlufting og ventilasjon i rommet slik at tørketrommelen virker som den skal).
  • Bruk grytelokk under koking (det reduserer samtidig energiforbruket). Lukk dører til andre rom for å begrense damp i å spre seg til andre rom. Hvis du ikke har en kjøkkenvifte, lukk opp et vindu.
  • Lukk døren under og etter bading/dusjing, for å begrense fukten i å spre seg til andre rom. Du kan også åpne et vindu, til fukten er borte.
  • Unngå å gjøre for ofte rent med vann - en gang i uken er nok. Når du bruker vann, så vri kluten godt opp. En fuktig klut gjør like godt rent som en gjennomvåt klut.

Fukt og vann er årsaken til flesteparten av alle klager over dårlig inneklima

5. Hold din bolig tørr og varm

Sørg for å ha varme på i alle oppholdsrom og hold minst 18-20 °C i alle rom. Det bidrar til å holde luftfuktigheten nede.
Hvis du liker å ha det kjølig i soveværelset om natten, så skru på varmen om dagen og sørg for å lufte kraftig ut, dvs. skape gjennomtrekk i 5-10 minutter 2-3 ganger om dagen.
Jo lavere romtemperaturen er, desto mindre fukt kan luften inneholde. Risikoen for at fukten fra inneluften setter seg som vann (dvs. kondenserer) på innvendige overflater blir større, jo lavere romtemperaturen er. Muggsopp kan kun vokse på overflater i boligen hvor fuktigheten er høy. Særlig utsatt er soveværelse, kjøkken og bad.

6. Begrens mengden av helseskadelige stoffer i boligen

De fleste bygningsmaterialer (f.eks. tre, linoleum, fugemasser etc.), overflatebehandlinger (maling, såpe, olje, lakk etc.) og inventar (møbler, tøy etc.) avgir små mengder helseskadelige stoffer til omgivelsene og dermed inneluften i et visst tidsrom etter de er produsert. Du kan begrense disse "utslippene" av helseskadelige stoffer ved å velge inneklimamerkede byggevarer, overflatebehandlingsmidler og inventar når du kjøper nytt.
Det er dessuten en god ide å lufte ekstra godt ut i en periode, inntil "utslippene" er avtatt. Dette gjelder f. eks. i forbindelse med malerarbeide, utskifting av gulvbelegg, anskaffelse av nye møbler mv.
Begrens bruken av overflødige rengjøringsmidler, kjemikalier, duftstoffer etc.

7. Få vann- eller fuktskader reparert omgående

Så snart en skade konstateres, f.eks. et sprengt vannrør eller hull i taket, så skal det repareres omgående. Lengre tids oppfukting av konstruksjoner vil kunne føre til angrep av muggsopp og i verste fall angrep av konstruksjonsnedbrytende sopp. Når den umiddelbare skaden er reparert er det viktig å få tørket konstruksjonen ordentlig ut, samt få undersøkt om "usynlige" konstruksjoner har fått fukt, f.eks. under gulv. For å minske risikoen for at det oppstår en skade er det viktig å etterse huset og installasjonene jevnlig.

8. Hold boligen ren

Støv i inneluften kan være sjenerende for personer med astma. Det er derfor viktig å støvsuge ofte slik at støvet ikke virvles opp. Samtidig er det en god ide å lufte ut. I tillegg til at støvet i seg selv kan være sjenerende, kan støv på overflater medføre en økt risiko for vekst av muggsopp da muggsopp trenger fukt, samt noe å vokse av. Plane overflater rengjøres best med en godt oppvridd klut slik at rengjøringen ikke er en unødvendig kilde til fukt i boligen. Begrens bruken av overflødige rengjøringsmidler - bruk dem kun når det er nødvendig. 

 9. Unngå overoppheting om sommeren

Overoppheting skyldes ofte solinnstråling gjennom vinduer. Den beste måten å unngå at solvarme tilføres rommet, er å sette opp utvendig solavskjerming i form av markiser eller skodder.
I tillegg bør ukontrollert varmetilførsel unngås. Varmetilførelsen kan f.eks. stamme fra elektriske apparater. Sørg derfor for å slå av unødvendige apparater og velg de mest energieffektive ved kjøp av nye.
Det er en god ide å lufte godt ut om natten eller i tidlige morgentimer hvor utetemperaturen er lav. Da får bygningen en frisk start. Hvis utluftningen først skjer når bygningen er blitt overopphetet vil det være vanskelig å bli kvitt varmen fordi lufttemperaturen utenfor også er høy. 

Rådene er hentet fra Rockwool.no

Siden oppdatert: 29.9.2013