Nyttig informasjon

Inneklima

Vi har samlet litt informasjon og gode råd for et best mulig inneklima i våre leiligheter

På Internett finner vi mange kilder med noe forskjellige råd for hvordan vi best sikrer et godt inneklima, men mange av puktene er også like.

Vi har valgt å ta med råd fra flere kilder slik at du som beboer kan velge det som passer best for din bolig.


Dersom det likevel skulle oppstå sopp eller muggdannelse er det viktig å være klar over at ingen forsikring dekker slike skader. Det er derfor viktig at slike skader behandles/utbedres omgående.