Nyttig informasjon

Varmtvannsbereder

Vedlikeholdsplikten av bereder tilligger beboer. Ved lekkasje fra en gammel bereder kan forsikringsoppgjøret kunne bli avkortet hvis vedlikeholdsplikten er forsømt.

Ved lekkasje fra en gammel bereder vil forsikringsoppgjøret kunne bli avkortet og den økonomiske belastningen kan dermed bli langt større enn egenandelen på kr. 10 000,-

Bytt varmtvannsberederen før den blir for gammel. Pusser du opp kjøkkenet så sjekk berederen samtidig. Varmtvannsberederen er som oftest plassert i hjørnet på oppvaskbenken i hver leilighet.

Varmtvannsberederen tillates ikke plassert i kjellerbod.