Nyttig informasjon

Strøm i kjellerbod

Du kan bestille strøm i kjellerbod.


I noen blokker er det allerede installert egen kurs slik at beboere kan bestille oppkobling for uttak til fryseboks/-skap.

I de blokkene som har egen kurs for fryseboks/-skap er det også montert en alarm. Alarmen vil aktiveres dersom den spesielle kursen faller ut. Beboere bes da varsle vaktmester eller styrekontakt omgående.

Hvis du ønsker uttak for strøm i din kjellerbod må du bestille dette via borettslaget og du bruker dette skjemaet.

Leiligheten blir belastet et  fast beløp. Se Vibbo for mer informasjon.

Det er ikke tillatt å koble seg til fellesanslegget uten styrets skriftlige godkjennelse.

 

Siden gjennomgått: 16.8.2020