Nyttig informasjon

Stenge vannet

Hver enkelt leilighet har en egen stoppekran. Noe som gjør det enkelt å stenge vannet i leiligheten uten at det berører andre boenheter.

På badet finner du, i taket, en luke som skal være merket med ”Stengekran”. Luken åpnes ved å sette en liten skrutrekker eller lignende inn i det lille hullet.

Stengekranen er rød og må enten trekkes mot deg eller skyves fra deg for å stenge vannet.

Hvis det oppstår lekkasje i kjeller må vannet stenges ved nærmeste stengekran. Disse er også røde. Da vil større områder bli berørt av stengningen.

Vi anbefaler at du stenger vannet hvis du skal være borte over lengre tid.

Husk også å montere egen stengekran til oppvaskmaskin.