Nyttig informasjon

Markise

Montering av markise er å regne som en  bygingsmessigendring, jf. husordensreglene pkt. 36 og skal meldes til styret.

Terrassemarkise
Som terrassemarkise til balkongene er det valgt Scandic Swingline. Denne har et utfall på 200 cm og bredden vil være forskjellig avhengig av balkongens bredde (se oversikt). For leiligheter med balkong over skal markisen monteres i overliggende balkong med 2 spesiallbraketter. Det er ikke tillatt å skru opp markise i betongdekke.

På toppbalkong er det utarbeidet en særskilt løsning for montering under takutstikk. Utfall for toppbalkong er 250 cm.

Scandics markiser betjenes manuelt med sveiv.

Rom vindusmarkise
Rom er en enkel kassettmarkise. Markisen betjenes med snor, innvendig.
Dersom ruten blir punktert ved montering må dette erstattes av beboer.

Det skal være lik markiseduk for alle leiligheter.

Markiseduken har et internnr. 968/426 bølget kappe og kantbånd har nr. 84

Bestilling av markise gjøres hos Scandic markise eller telefon 900 90 100

Du kan sende melding om montering av markise via skjemaet nedenfor.