Nyttig informasjon

Hvor blir jeg kvitt avfallet mitt?

Keyserløkka Øst har sentralisert avfallet til fire områder med avfallsbønner. I tillegg har Grenseveien 39-41 egne kasser.

Avfallsbrønnene er plassert

  • Finns vei ved nedkjøringen Økernveien
  • Einars vei ved Bergljots vei også glass og metall
  • Einars vei 7
  • Einars vei 17

Lever all papp flatt, dvs. del opp (ikke brett) esker slik at det faller helt ned og ikke sperrer. 

Full brønn? Gå til papir- avfallsbrønnen i krysset Einars vei Bergljots vei, der er det mer kapasitet. Fullt der også? Da må du dessverre ta med deg søpla inn igjen og vente på tømming. La oss holde uteområdene våre fri for all søppel.

Se også avfall

Spesialavfall

Avfall etter oppussing og annet spesialavfall må leveres til godkjent mottak.

Avfall etter oppussing kan du levere gratis På Brobekk gjenbruksstasjon i Brobekkveien.