Nyttig informasjon

Gjesteparkering

Elektronisk registrering for kjøretøy som benytter våre gjesteparkeringsplasser fra 1. januar 2020

Borettslaget har fem gjesteplasser i Finns vei samt foran butikken utenom dennes åpningstid.

Fra januar 2020 tar vi i bruk elektronisk registrering av kjennemerke for kjøretøy som benytter våre gjesteparkeringsplasser. Andelshaver som er registrert med mobilnummer bestiller en parkeringsavtale som er gyldig i 24 timer. Bestilling skjer enten gjennom Aker P-Drifts app eller via pålogging til nettside.  Les informasjon her

Nye beboere må ta kontakt med styret for å få tilgang til elektronisk registrering. 

Leier du (bruksoverlating) må du også ta kontakt med styret oppgi mobilnummer i e-posten.

Gjesteplassene kan maksimalt benyttes i 24 timer dersom ikke annet er angitt på skilt. Dette er uavhengig av om kjøretøyet er flyttet eller ikke. Etter dette må det gå minst 24 timer før en gjesteplass kan benyttes igjen.

Beboere har ikke anledning til å benytte plasser avsatt (reservert) for gjester, jf husordensreglene.

Hvis du ikke kan benytte elektronisk løsning, ta kontakt med styret. 

Det er ikke anledning til å be om ekstra gjesteparkeringskort og alle kan maksimalt bestille 1 avtale av gangen.

Fra 1.1.2017 gjelder ny parkeringsforskrift. Les mer her 

 

Siden gjennomgått 12.12.2019