Nyttig informasjon

Dyrehold

Dyrehold er ikke tillatt i borettslaget.

Hundehold kan imidlertid tillates hvis det foreligger gode grunner som tilsier at beboeren skal kunne holde dyr og at dyreholdet ikke er til ulempe for borettslagets øvrige beboere. Hva som eventuelt er gode grunner er vanskelig å definere, mens ulempe f.eks. kan være allergi eller angst. For styret vil det uansett være en totalvurdering som legges til grunn for avgjørelsen.

Ved søknad om hundehold skal samtlige naboer i oppgangen få anledning til å komme med sine merknader til søknaden. Hver enkelt skal derfor informeres skriftlig om type (rase) og søkers begrunnelse for ønsket om å holde hund. Husk frister for innsendelse av saker til styremøte.

"Innekatt" er tillatt uten søknad, men det er ikke tillatt å lage arrangementer slik at katten kan gå fritt ut og inn for eksempel via veranda. Da er det ikke lenger "innekatt". 

Nedenfor finner du skjemaene du trenger for å søke om å få ha hund i borettslaget. Det er kun mulig å søke ved å bruke skjemaene på denne siden.

Du må fylle ut begge skjemaene og husk å legge ved dokumentasjon på grunnlaget for søknaden.

Elektronisk skjema for forespørsel til naboene 

Elektronisk søknad og erklæring til styret

Forespørsel til naboene vil styret videresende til aktuelle naboer.

Gjennomgått: 7.10.2020