Nyttig informasjon

Bygningsmessige endringer

Bygningsmessige endringer må ikke foretas uten godkjenning av styret.
Slike endringer er søknadspliktig til styret.

I husordensreglene vedtatt på generalforsamling 4. mai 2010 ble søknadsplikten ved bygningsmessige endringer skjerpet.

For at styret skal kunne utøve en enkel og lik saksbehandling er det utarbeidet et søknadsskjema som også sikrer en god juridisk sikkerhet for alle parter, andelshaver, borettslaget (styret) og naboene. Skjemaet skal brukes for alle bygningsmessige endringer som andelshaver ønsker å gjøre. Avhengig av hva andelshaver søker om, vil det være forskjellig krav til vedleggene

 Bygningsmessige endringer inkluderer, men er ikke begrenset til:
- Oppsetting av markiser/utvendig solavskjerming, parabolantenner, utelykter
- Inngrep som medfører hull i fasadeplatene, inkludert all bruk av spiker eller skruer
- Skifte av dører og vinduer
- Riving/flytting av innvendige vegger m.m.
- Flytting/utvidelse av vann- og avløpsrør til andre rom utenfor opprinnelig kjøkken/bad.

Beboer/eier har det fulle ansvar for at tiltak utføres forsvarlig og forskriftsmessig, selv om tillatelse foreligger fra styret.

Andelseier plikter å følge de normer og standarder som til enhver tid gjelder i forbindelse med vedlikehold av leiligheten. Dette gjelder typisk, men ikke begrenset til, arbeider som omfatter baderom og/eller rørleggerarbeid eller arbeider som skal utføres av elektriker.

Andelseier må kunne dokumentere at arbeidene er utført etter gjeldende standard

Har du spørsmål ta kontakt med styret. Det er bedre å spørre en gang for mye enn at saken ender som brudd på husordensreglene.

Du kan sende elektronisk søknad eller laste ned skjema

Søknad bygningsmessigendring

 

Siden gjennomgått: 18.12.2019