Nyttig informasjon

Bruksoverlating - utleie

Overlating av bruk av bolig (tidl. framleie).

Kontakt OBOS og be om å få tilsendt søknadsskjema som fylles ut.

Søknaden sendes/leveres til styret som behandler denne – godkjenner eventuelt avslår.

Man har rett til å leie ut boligen i inntil 3 år. Vilkår: Andelseier eller nærstående må ha bodd i leiligheten i minst et av de to siste år. Man har ubetinget rett til hybelutleie så lenge andelseier selv bor i boligen.

Det skal også søkes om bruksoverlating når foreldre eier leilighet, men lar barn bo i leiligheten. I disse tilfellene kan bruksoverlatingen være på ubestemt tid og kravet om botid er ikke gjeldende.

Vær oppmerksom på at navn på den man ønsker å bruksoverlate til skal være oppgitt i søknaden til styret. Søknader uten navn blir avslått.

Utleie inntil 30 dager i året

Fra 1. januar 2020 er det lov å leie ut inntil 30 døgn i året. Du må selv bo i boligen, men trenger ikke være til stede under utleien. Hvis du låner ut boligen gratis, regnes også dette med i de 30 dagene. Det er ikke lov å utvide grensen utover 30 dager. Les mer på Vibbo

Her kan du melde fra om at du vil leie ut inneværende år.

Siden gjennomgått: 28.3.2020