Nyttig informasjon

Bilkollektivet leier nå en parkeringsplass i borettslaget.

Bilkollektivet er en bildelingsordning for folk som har behov for bil, men som ikke vil kjøpe.

Er du en av de mange som ikke er avhengig av bil daglig, men likevel vil ha tilgang til bil av og til? Eller trenger husstanden en ekstra bil en gang i blant, uten å ville investere i bil nr. 2? Ved å delta i en bildelingsordning får du tilgang til bil når du trenger det, samtidig som du slipper å investere i bil, betale årsavgift, service, forsikringer, fast parkering og tenke på avskrivning, hjulskift, reparasjoner osv. Du bestiller og bruker bil når du trenger det, og betaler deretter. De faste utgiftene reduseres kraftig, og bilutgiftene dine styres av hvor mye du bruker bil. I motsetning til den som eier bil kan du velge sykkel, buss og trikk uten å betale for en bil samtidig.

 

Bilkollektivet eies av brukerne. For å bli medlem kjøper du en omsettbar andel til 5.000 kr. I tillegg betaler en inn et fast depositum på 1.000 kr og en årskontingent på 750 kr. En andel gir rett til 2 brukere (det koster 150 kr i engangsavgift for å registrere en medbruker). Når en vil trekke seg ut legges andelen ut for salg. Ved salget får en tilbake andelskapitalen og depositumet, minus et salgsgebyr på 400 kr. Du binder altså 6.000 kr i kollektivet så lenge du er medlem, og betaler en årsavgift på 750 kr pr år. Når en buker bilene betaler en for den bestilte tiden og for de kilometerne en har kjørt. Vi viser til prislista.

Bilkollektivet har i dag ca 70 stasjoner i Oslo, hvorav en i Keyserløkka Øst og en i Keyserløkka Sør. Les mer om Bilkollektivet på deres hjemmesider.