Nyttig informasjon

Avfall

I Oslo kommune skal alt avfall kildesorteres.

Det vil si at du skal sortere i restavfall, matavfall, plastikk og papp/papir og glass/metall. Matavfall og plastikk skal kastes i egne poser (grønne og lilla), disse får du i alle matvarebuttikker i området.

Hvor skal matolje/frityrolje og matavfall IKKE kastes?
Matolje og frityrolje skal ikke helles ut i vasken eller toalettet siden det kan føre til tette avløp. Det samme gjelder annet matavfall.

Papir, papp og drikkekartong kastes i papirbeholderen/-containeren. Større mengder av denne typen avfall kan leveres til gjenbruksstasjoner.

Plastemballasje

Plasteemballasje er plast som har vært rundt mat, hygieneartikler og andre varer. 

Plastposer, plastbeger/emballasje fra mat, plastflasker for mat/drikke/vaskemidler/hygiene.

Blå pose blir etter hvert lilla. Kastes i brønn for restavfall.

Avfallsbrønner finner du ved Finns vei 5, Bergljots vei 2, Einars vei 5 og 17. Beboere i Grenseveien bruker egne kasser.

Matavfall

Skall, skrell/kjerner, kaffegrut/kaffefilter/teposer/tilgriset tørkepapir. Rester/bein av kjøtt, fisk og skalldyr.

Grønn pose kastes i brønn merket restavfall.

Avfallsbrønner finner du ved Finns vei 5, Bergljots vei 2, Einars vei 5 og 17. Beboere i Grenseveien bruker egne kasser.

Restavfall

Restavfall er alt som ikke kan sorteres, eller avfall som ikke kan gjenvinnes, f.eks. snacks- og kaffeposer med metallbelegg.

Potteplanter/blomster, gave-/julepapir og bånd. Bleier, våtservietter og andre hygieneartikler.

Restavfall skal i vanlig handle- eller avfallspose

Avfallsbrønner finner du ved Finns vei 5, Bergljots vei 2, Einars vei 5 og 17. Beboere i Grenseveien bruker egne kasser.

Papp, papir og drikkekartonger

Brett sammen/riv opp før du legger i beholder slik at det blir plass til mer og ikke sperrer nedkastet. Tilgriset og fuktig papir legges i restavfall.

Aviser, blader og reklame. Kartonger fra mat og produkter, esker og bølgepapp.

Kastes i egne merkede brønn ved Finns vei 5, Bergljots vei 2, Einars vei 5 og 17. Beboere i Grenseveien bruker egne kasser.

Glass- og metallemballasje

Kun emballasje av glass og metall. Ødelagte panner og kjeler i metall leveres til kommunens stasjoner. Knuste drikkeglass emballeres og kastes i restavfall.

Alluminiumsemballasje/-folie. Glasskrukker/flasker. Hermetikkbokser. Øl/mineralvannbokser uten pant. Telysbegre uten stearin og veke. Metalltuber.

Kastes i returpunkt ved Einars vei x Bergljots vei eller kommunens returpunkt.

 

EE-avfall

Blinkesko og leker. Hvitevarer og apparater. Ledninger, kabler, mobil og datautstyr.

Leveres på minigjenbruksstasjon, gjenbruksstasjon eller forhandler.

 

Farlig avfall

Hårspray, og kremflasker leveres som farlig avfall. Batterier og lyspærer kan leveres tilbake til butikk.

Maling/beis/lakk/lim og olje. Alle typer sprayflasker og kjemikalier. Alle typer batteri, lyspærer og sparepærer.

Leveres på minigjenbruksstasjon, gjenbruksstasjon eller forhandler.