Nyttig informasjon

Forsikring

Borettslaget har bygningskaskoforsikring i Tryg Forsikring.

Denne forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger, med veggfast inventar, jf. husleiekontraktens definisjon.

NB! Den enkelte beboer må selv tegne forsikring for sitt innbo og løsøre.

Gjennom forsikringen er skader som bl.a. skyldes brann og nedsoting, vannskader som følge av brudd, lekkasje eller oversvømmelse fra rørledning med tilknyttet utstyr, bruddskade på glass og sanitærporselen (sjekk hjemforsikringen og egenandel), frostskade innvendig og kortslutning i faste elektriske installasjoner (varmtvannsbereder og varmekabler i badegulv) dekket.

Skader som ikke dekkes er bl.a. skade på våtrom som ikke er vanntett utført, skade som skyldes sopp eller råte, skade som skyldes kodens og vannsøl eller skade som er forårsaket av kjeledyr, gnagere, innsekter eller bakterier.

Hva gjør du ved skade?

 • Begrens skaden mest mulig
  Steng stoppekranen ved vannlekkasje. Denne er som regel plassert i taket på badet
  Ved innbrudd og hærverk kontakt politiet.

 • Finn årsaken
  Dersom det er mulig finn ut hva som er årsak til skaden - kontakt håndverker ev. vaktmester. En skade må uansett utbedres.

 • Meld skaden
  Den som oppdager skade i sin leilighet kan ta direkte kontakt med Forsikringsavdelingen i OBOS tlf. 22 86 55 00 eller e-post

Egenandel
Er pt. mimimum kr 6 000,- for bygningskaskoforsikringen og mimimum kr 10 000,- ved vannskade. Aldersfradrag kan tre inn i stedet for egenandel. Iht vedtektene er andelshaver ansvarlig for egenandelen.

Gjennomgått: 14.10.2017