HMS

Internkontroll

Beboerne i borettslaget har også et HMS-ansvar, og det er styrets oppgave å informere om hvilke plikter de har.

Beboerne skal:

  • sjekke at brannslukningsutstyr er i orden
  • bytte batteri i brannvarslere
  • kontrollere elektrisk anlegg
  • sikre at bygningsarbeider utføres på en forsvarlig måte
  • melde eventuelle feil og mangler til styret
  • sørge for å holde rømningsveiene åpne
  • ikke oppbevare brannfarlig væske og gass på loft eller i kjeller

Last ned sjekkliste for egenkontroll av det elektriske anlegget i leiligheten

Eller du kan gjennomføre sjekklisten elektronisk her

Les branninstruks

 

Gjennomgått 8.3.2020