HMS

Riktig fyring i ditt ildsted

Brannvernforeningen har laget tre små videoer med fyringstips. Se de her


1. Veden

2. Ilegging av ved

3. Fyr riktig