HMS

Sjekkliste for egenkontroll

Som eier av boligen er du ansvarlig for brannsikkerheten. Ved jevnlige egenkontroller kan du gjøre mye for å redusere brannrisikoen. Her er et enkelt skjema for egenkontroll.

Hver dag før du legger deg:

 • Sjekk at komfyr, vaskemaskin og tørketrommel er slått av
 • Slå av TV-en med av-knappen der slik finnes, ikke bare med fjernkontrollen
 • Sjekk at levende lys er slokket
 • Sjekk at ingen ovner er tildekket

Hver måned:

 • Test røykvarsleren med røyk eller ved å bruke testknappen
 • Test jordfeilbryter i sikringsskapet

Hvert kvartal:

 • Sjekk at nåla i trykkmåleren på brannslokkeapparatet peker på det grønne feltet
 • Vend pulverapparatet opp ned et par ganger, slik at pulveret ikke klumper seg
 • Rengjør kjøkkenvifta for brannfarlig fett

Hvert halvår:

 • Gjennomfør brannøvelse for hele familien
 • Undersøk om det er svimerker eller sterk varmgang i sikringsskapet

Hvert år:

 • Se etter svimerker i støpsler, kontakter, lamper og lignende

Kilde:
Brannvernforeningen.no

Siden gjennomgått 9.4.2020