HMS

Brannvern

Brannvern handler om å forebygge og begrense brann. Å forebygge brann vil si å finne og fjerne brannkilder før brann oppstår. Å begrense brann vil si å gjøre tiltak for at konsekvensene blir minst mulig dersom brann likevel oppstår. På denne siden har vi hentet noen gode råd fra Brannvernforeningen på hva du kan gjøre for å beskytte deg og dine.


Huskeregel | Røykvarsler | Slokkeutstyr | Rømningsveier | Brannsikker bolig


 

1. Huskeregel

"Redde, varsle, slokke" er en enkel huskeregel for hvordan du bør opptre ved brann:

  • Redde
    Sørg for at alle kommer seg ut i sikkerhet.
  • Varsle
    Varsle brannvesenet på nødnummer 1 1 0.
  • Slokke
    Forsøk å slokke uten å utsette deg selv eller andre for fare.

Hva som er riktig rekkefølge kan variere fra situasjon til situasjon, og noe du må vurdere der og da hvis brann oppstår.

2. Røykvarsler

Påbudt i alle boliger
Alle boliger skal ha minst én godkjent røykvarsler (eller et FG-godkjent brannalarmanlegg). Med boliger menes leiligheter, rekkehus, privatboliger, hybler og hytter. Hensikten med å montere røykvarslere er at du skal få et tidlig varsel om at en brann er under utvikling. Du får da anledning til å redde deg selv og andre som oppholder seg i boligen, og kanskje slokke brannen.

Det er eieren av boligen (borettslaget) som har ansvaret for å anskaffe og montere røykvarsler. Det er brukeren av boligen som har ansvaret for å teste røykvarsleren og skifte batteri jevnlig.

Borettslaget har installert felles brannvarsling.

3. Slokkeutstyr - pulverapparat

Et pulverapparat er lett å ta med seg og fint å slå ned flammene med. Det kan brukes på alle typer branner. Det tømmes imidlertid på 10-20 sekunder.

Pulverapparat skal monteres lett tilgjengelig.

Det er viktig å vedlikeholde og kontrollere slokkeutstyret.

Når det gjelder vedlikehold av pulverapparater anbefales det at man følger norsk standard (NS3910). Dette innebærer visuell egenkontroll en gang pr. kvartal. Sjekk at manometerpilen står på det grønne feltet. Vend apparatet opp ned for å hindre at pulveret klumper seg. Dersom du holder øret inntil beholderen skal du kunne høre at pulveret flytter seg. Sjekk at plomberingen er intakt og at det ikke er skader på apparatet. Hvert femte år må pulverapparatet leveres inn til kontroll, og hvert tiende år til service. Kontroll og service må utføres gjennom borettslaget.

4. Rømningsveier

Ved en brann er det viktig at alle som oppholder seg i boligen raskt kan komme ut. Snakk derfor med familien om hvordan dere skal opptre ved brann og hvordan dere skal komme dere ut fra alle rom.Oppmøteplass står på branninsturksen i oppgangen.

Det er viktig å ha enkle rømningsveier fra boligen og ut til det fri. Hold rømningsveiene ryddige - spesielt i blokker med mange beboere i hver oppgang.

Kontroller at vinduer og dører er lette å åpne og vurder om det er behov for ekstra hjelpemidler som en rømningsstige eller lignende.

Skulle det oppstå brann, husk at brannrøyken er svært giftig. Unngå å bevege deg over lengre avstander i røykfylte rom. Dersom det likevel er nødvendig, hold deg lavt ved f.eks. å krype på gulvet. Dersom det er mørkt, orienter deg langs veggen, slik at du hele tiden vet hvor du befinner deg.

I noen tilfeller - dersom du vet at brannvesenet er på vei - kan det være mest riktig å bli på rommet eller f.eks. en balkong til brannvesenet har kommet. Gi i så fall tydelige signaler om hvor du oppholder deg, slik at du raskt får hjelp.

5. Brannsikker bolig

Her kan du laste ned brosjyren "Brannsikker bolig" fra Brannvernforeningen.

Brosjyren "Brannsikker bolig" fra Brannvernforeningen gir grunnleggende kunnskaper om brannsikkerhet under norske forhold på hele 32 språk. Trykk her om du ønsker brosjyren på et annet språk

Fire safety in the home  |  Protupožarna bezbjednost u domu  |  Badbaadada dabka ee guriga  |  Seguridad contra incendios en el hogar

 

Siden gjennomgått 31.3.2018