Retningslinjene for leie av parkeringsplass og parkering i borettslaget  har fått et nyt punkt om etablering av ladestasjon på leid plass.

Punkt 2 Etablering av ladestasjon på  leid plass lyder som følger:

a) Leietager som leier en parkeringsplass kan etablere ladestasjon på plassen. Dette skal meldes til borettslaget.
b) Ladestasjonen kjøpes fra Grønn kontakt som også drifter anlegget
c) Avvikling av ladestasjon skal skje på godkjent måte. Kontakt borettslaget for nærmere detaljer.
d) Ved montering av ladestasjon øker grunnleien for parkeringsplassen.
e) Borettslaget er ikke under noen omstendighet ansvarlig for driftstap/avsavnstap som leietager eller andre blir påført som følge av at ladestasjonene er ute av drift eller på andre måter ikke fungerer som forutsatt.

Du finner retningslinjene i sin helhet på siden om parkering