Spørsmål: Vi har fått SMS om evakuering, men den har lite informasjon.
Svar: Vi er i dialog med Get Safe for at SMS som sendes til beboere skal inneholde noe mer informasjon, bl.a. hvilken sensor som er utløst. Dette er en system endring og tar derfor noe tid å få til.

Spørsmål: Jeg har ikke fått e-post fra Futurehome 
Svar: Ta kontakt med styret så sjekker vi om konto er opprettet.

Spørsmål: hvordan får jeg tilgang til Futurehome appen?
Svar: Appen laster du ned fra Google play eller App Store.

Spørsmål: Sensoren i fellesareal snakker når lyset blir satt på.
Svar: Sensorene i fellesareal går nå på strøm. Det kan derfor hende at den er koblet  feil og den vil da si fra at det er lavt batteri og lader dette. Send en e-post til styret med hvilken sensor dette er så skal vi få det sjekket.

Se også denne siden om inn-/utflytting og hvordan det virker