Styret

Valgkomité

På generalforsamling 29.4.2019 ble følgende valgkomité valgt for 1 år:

Øystein R. Nilsen  
Kjetil Tvedt  
Miriam Bakkeli