Styret

Adresser

Styrets Postkasse:
Finns vei 7
0575 Oslo

Vaktmester postkasse
Grenseveien 39 (inngang bak butikken)

Borettslagets fakturaadresse:
060 Keyserløkka Øst brl.
c/o OBOS AS
Postboks 6666 St. Olavs pl.
0129 Oslo