Styremøte

Beboere har anledning til å ta opp saker med styret fra 1830 - 1900.
Saker som trenger styrebehandling vil bli satt opp på sakskartet for påfølgende møte.

Styremøtene avholdes i styrelokalene, inngang bak butikken.
 

Møteplan

Det tas forbehold om at møter kan bli flyttet på kort varsel.