Nyttig informasjon

Parkeringsplass - leie-bytte-oppsigelse, skjema og venteliste

Tildeling av plass | Flytting og oppsigelse av plass | Bytte av plass Venteliste

Husk at du ved flytting må si opp parkeringsplassen.
Oppsigelsestiden er 1-en-måned regnet fra den første i påfølgende måned.

Det er egne elektroniske skjema for å søke om, bytte eller oppsigelse av parkeringsplass.

TILDELING:
Tildeling av parkeringsplass skjer med utgangspunkt i nærmeste ledige plass i forhold til leilighetens plassering.

BYTTE:
Det er anledning til å bytte parkeringsplass.

Beboere som har parkeirngsplass og ønsker å bytte må sende søknad til styret med angivelse av hvilket område de ønsker. Disse vil så få første plass som blir ledig i nevnte område. Hvis flere ønsker å bytte til sammeområde/plass tildeles plassen med bakgrunn i dato for mottak av søknad. Søknader om bytte av plass vil ikke fremgå av ventelisten. Det brukes eget elektronisk skjema

Det tilkommer et ekspedisjonsgebyr fra OBOS for behandling av tildeling og bytte.

OPPSIGELSE:
Skal du si opp en parkeringsplass kan du benytte dette skjemaet
Husk at du må si opp parkeringsplassen ved flytting. Oppsigelsestiden er 1månedregnet fra den først i påfølgende måned.

VENTELISTE:
I enkelte områder er det liten sirkulasjon. Dette gjelder spesielt nederst i Einarsvei. Ventetiden for å få plass i dette området vil derfor være betydelig lengre enn i de øvrige områdene hvor det er noe mer sirkulasjon.

31.08.2018:

Etterspørsel på parkeringsplass er betydelig større enn tilgang på ledige parkeringsplasser. Vi prioriterer således egne beboere.

Følgende leiligheter i Keyserløkka Øst borettslag er registrert på venteliste for parkeringsplass:

Leilighet nr Dato mottatt
3046* 30.08.2014
3054* 02.09.2016
1062 27.10.2016
4072 20.11.2017
4064 18.05.2018
3066 23.07.2018
3014 31.07.2018
2008 14.08.2018
1018 16.08.2018
4011 23.09.2018
3045 27.09.2018
3007 01.10.2018
3021 07.10.2018
4043 01.11.2018
3006 22.11.2018
4018 22.11.2018
2061 30.11.2018
1036 22.04.2019
2011 24.04.2019
3045 28,04.2019
1054 02.05.2019

Listen er oppdatert: 29.5.2019

Siden er gjennomgått 31.8.2017