Nyttig informasjon

Parkering

Som beboer må du kjenne reglene for parkeringen i borettslaget.


Beboerparkering

Fra 20. mai 2019 innføres det beboerparkering i de offentlige veiene på Keyserløkka og nærområdet. Eier du eller er du medeier av et kjøretøy, og ha folkeregistrert adresse i området, kan du søke om beboerparkeringstillatelse. Du kan også søke om du har firmabil eller leasingbil, er pendler eller student.

Har du elbil, hydrogenbil eller HC-kort, trenger du ikke å søke da du kan parkere gratis uten tidsbegrensning på offentlig beboerparkeringsplasser (i offentlig gate).

Les mer om beboerparkering og send søknad

Parkerings på borettslagets stikkveier og leie parkeringsplass 

I husordensreglene er det listet noen generelle punkter som gjelder parkering og bruk av gjesteplasser i borettslaget. I tillegg har styret vedtatt egne retningslinjer som er mer utfyllende bestemmelser.

Innleid selskap håndhever bestemmelsene, så det er viktig å sette seg godt inn i disse slik at gebyr for parkering i strid med skilt unngås.

Fra 1.1.2017 gjelder ny parkeringsforskrift både privat og offentlig parkering. En av de viktigste endringene er at det ikke lenger vil være mulig å slette korrekt ilagte kontrollsanksjoner. Bruk av gyldige og godkjent tillatelse for parkering til besøkenes kjøretøy blir nå svært viktig å påse blir benyttet etter avtale

Gjesteparkering

Det er fem gjesteplasser i Finns vei. Plassene utenfor butikken kan også brukes som gjesteparkering utenom denne åpningstider. Les mer om gjesteparkering og gjesteparkeringskort.

Når gjester parkerer i offentlig vei så må de betale avgift i forhold til hvordan det er skiltet.

Leie plass

Keyserløkka Øst har i alt 107 leieplasser fordelt rundt om i borettslaget. Plassene har følgende beliggenhet: Finnsvei, Økernveien, Einarsvei 2-4 , Einarsvei 17-19, Einarsvei 21, Bergljotsvei 2, Finns vei 7 (Einarsvei siden) og Einarsvei v/lekeplassen (Butikken). To plasser tilrettelagt for lading ved Einars vei 2-4.

Ønsker du å leie parkeringsplass kan du lese mer om leie, tildeling og venteliste her.

Oppsigelse

Husk at du må si opp leid parkeringplass når du flytter. Dette skjer ikke automatisk. Oppsigelse av parkeringsplass kan du sende på dette skjemaet.

Gjennomgått 30.4.2019