Nyttig informasjon

Generelt om parkering på borettslagets område

I husordensreglene er det listet noen generelle punkter som gjelder parkering og bruk av gjesteplasser i borettslaget. I tillegg har styret vedtatt egne retningslinjer for parkering i borettslaget

Innleid selskap håndhever bestemmelsene, så det er viktig å sette seg godt inn i disse slik at gebyr for parkering i strid med skilt unngås.

Fra 1.1.2017 gjelder ny parkeringsforskrift både privat og offentlig parkering. En av de viktigste endringene er at det ikke lenger vil være mulig å slette korrekt ilagte kontrollsanksjoner. Bruk av gyldige og godkjent tillatelse for parkering til besøkenes kjøretøy blir nå svært viktig å påse blir benyttet etter avtale

Gjesteparkering

Det er fem gjesteplasser i Finns vei. Plassene utenfor butikken kan også brukes som gjesteparkering utenom dennes åpningstider. Les mer om gjesteparkering og gjesteparkeringskort.

Når gjester parkerer i offentlig vei så må de betale avgift i forhold til hvordan det er skiltet.

Leie plass

Borettslaget har 107 leieplasser fordelt rundt om i borettslaget. Plassene  ligger ved: Finns vei, Økernveien, Einars vei 2-4 , Einars vei 17-19, Einars vei 21, Bergljots vei 2, Finns vei 7 (Einars vei siden) og Einars vei v/lekeplassen (Butikken).

Ønsker du å leie parkeringsplass kan du lese mer om leie, tildeling og venteliste her.

Husk at du må si opp leid parkeringsplass når du flytter. Dette skjer ikke automatisk. Oppsigelse av parkeringsplass kan du sende på dette skjemaet.

Ladestasjon på leid parkeringsplass

Alle parkeringsplassene er klargjort for montering av ladestasjon. Ønsker du å bestille ladestasjon se side elbillading

Beboerparkering

Fra 20. mai 2019 innføres det beboerparkering i de offentlige veiene på Keyserløkka og nærområdet. Eier du eller er du medeier av et kjøretøy, og har folkeregistrert adresse i området, kan du søke om beboerparkeringstillatelse. Du kan også søke om du har firmabil eller leasingbil, er pendler eller student.

Har du elbil, hydrogenbil eller HC-kort, trenger du ikke å søke da du kan parkere gratis uten tidsbegrensning på offentlig beboerparkeringsplasser (i offentlig gate).

Les mer om beboerparkering og send søknad

 

Siden gjennomgått: 15.9.2019