Nyttig informasjon

Nyinnflyttet Keyserløkka Øst – Nyttig informasjon

Velkommen til vårt borettslag. Håper du/dere vil trives her hos oss.

 • Borettslaget har brannvarslingsanlegg i alle leiligheter og fellesarealer. Når du flytter inn du koble sensoren i din leilighet til ditt trådløse WiFi. Les mer om hvordan dette gjøres her
 • Savner du giro for felleskostnader, kontakter du OBOS tlf. 02333.
 • På denne hjemmesiden du nå er inne på, vil du finne mye informasjon som kan være et nyttig oppslagsverk.
 • Meld deg inn som bruker, og du vil få informasjonskrivet ”Styret informerer” direkte inn i din e-postkasse. For at vi skal vite hvem som ikke skal ha informasjon i postkassen vil vi merke postkassen med en liten svart firkant. Du må også være registrert som bruker for å få tilgang til reservasjonssystemet til vaskeriet og overnattingsrommet.
 • Vi ber deg sette deg inn i borettslagets husordensregler og vedtekter.
 • Bestill skilt til postkasse og ringetablå. Dette er gratis.
 • Informasjon om borettslagets avtale med Get finner du under Digitalesignaler – kollektivavtale”.
 • Gjesteparkeringskort blir utlevert kun en gang i året. Ved salg av bolig skal dette kortet følge boligen. Se informasjon om dette under Gjesteparkring – gjesteparkeringskort
 • Fellesvaskeri er gratis for borettslagets beboere. Vaskeriet blir styrt med en brikke som er registrert på leilighetsnummer. Hvis ikke den forrige beboer har lagt igjen brukerbrikke, kontakt styret som vil sjekke om den forrige beboer har kvittert ut denne. Se ellers informasjon under fellesvaskeri-vaskebrikke hvor du også finner regler for bruk av vaskeriet.
 • Som ny andelseier har du kanskje lyst til å sette ditt eget preg på boligen og du ser kanskje muligheter som krever bygningsmessige endringer. Men før du begynner å gjøre endringer, så finner du noe informasjon under Bygningsmessige endringer
 • Borettslaget har kildesortering og vi har fire avfallspunkter i borettslaget. Under Kildesortering finner du mye nyttig god informasjon, og vi anmoder at alle følger kildesorteringen.
 • Borettslaget har siste årene vært gjennom flere faser rehabilitering. I 2009/2010 gjennomgikk våre blokker rehabilitering hvor det ble lagt tilleggisolasjon i blokkens fasader, nye Nordan vinduer ble satt inn hos samtlige andeler og ikke minst ble balkongene større. Det som spesielt bør merkes er at det ikke er tillatt å lime gulvbelegg, fliser og lignende til balkonggulvet. Kun løse terrassebord er tillatt.
  Videre er det viktig å merke at det ikke må bores i husveggen ute på balkongen for oppheng av eksempel blomsterkrukker. Dette fordi man da kan ødelegge ventilasjonssystemet som går i veggene.

Du må heller ikke bore i overliggende balkong for oppheng blomster, i kanalene som går rundt i ytterkant. Dette ble dessverre litt strenge formaninger, men vi ser at dette er viktig å få med seg da uriktig bruk kan føre til store skader.

Du kan bruke elektrisk grill på balkongene, men ikke gassgrill.

Hvis du har spørsmål som du ikke finner svar på under denne hjemmesiden, kan du kontakte styrekontakt på tlf. 916 94 090. Merk at dette ikke er en vakttelefon, men legg igjen navn, telefonnummer og hva saken gjelder, så ringer vi deg tilbake ved anledning.


Oppdatert 23.1.2018