Fra 2018 må de som ønsker protokollen på papir ta kontakt med styret.

Innkalling til generalforsamling 2018

Protokoll fra generalforsamling 2018