Nyttig informasjon

Gjesteparkering - gjesteparkeringskort

Frem til januar 2020 er det påkrevd med gjesteparkeringskort på våre gjesteparkeringer. Kjøretøy uten gyldig gjesteparkeringskort vil bli ilagt gebyr. Fra januar 2020 innføres det elektronisk registrering for kjøretøy som benytter våre gjesteparkeringsplasser. 

Borettslaget har fem gjesteplasser i Finns vei samt foran butikken utenom dennes åpningstid.

Fra januar 2020 tar vi i bruk elektronisk registrering av kjennemerke for kjøretøy som benytter våre gjesteparkeringsplasser. Andelshaver som er registrert med mobilnummer bestiller en parkeringsavtale som er gyldig i 24 timer. Bestilling skjer enten gjennom Aker P-Drifts app eller via pålogging til nettside.  Informasjon kommer nærmere årsskifte.

Gjesteplassene kan maksimalt benyttes i 24 timer dersom ikke annet er angitt på skilt. Dette er uavhengig av om kjøretøyet er flyttet eller ikke. Etter dette må det gå minst 24 timer før en gjesteplass kan benyttes igjen.

Hvis særskilt behov, ta kontakt med styret.

Beboere har ikke anledning til å benytte plasser avsatt for gjester, jf husordensreglene.

Kortet må du huske å få tilbake, da tapte kort, uansett årsak, ikke blir erstattet. Ved flytting skal kortet følge leiligheten.

--------------------------

Det er ikke anledning til å be om ekstra gjesteparkeringskort.

Dersom det er behov for flere plasser ved f.eks besøk oppfordres den enkelte til å låne gjeste­parkerings­kort hos naboer. Gjesteparkeringskortene utstedes for ett år om gangen, du får nye i desember eller januar (i så fall er de gamle kortene gyldige til du får nytt). Pass på at du ikke bruker gamle kort!

Kortet blir/er ugyldig når

  • leilighetsnummeret ikke er godt synlig eller

  • kanten til venstre på kortet er fjernet

Kortet må ikke kopieres da kopier ikke er gyldig parkeringsbevis.

Vi anbefaler heller ikke at kortet lamineres da dette kan forringe sikkerhetsmekanismene.

Fra 1.1.2017 gjelder ny parkeringsforskrift. Les mer her 

Siden gjennomgått 24.10.2019