Nyttig informasjon

Bruksoverlating

Overlating av bruk av bolig (tidl. framleie).

Kontakt OBOS og be om å få tilsendt søknadsskjema som fylles ut.

Søknaden sendes/leveres til styret som behandler denne – godkjenner eventuelt avslår.

Man har rett til å leie ut boligen i inntil 3 år. Vilkår: Andelseier eller nærstående må ha bodd i leiligheten i minst et av de to siste år. Man har ubetinget rett til hybelutleie så lenge andelseier selv bor i boligen.

Det skal også søkes om bruksoverlating når foreldre eier leilighet, men lar barn bo i leiligheten. I disse tilfellene kan bruksoverlatingen være på ubestemt tid og kravet om botid er ikke gjeldende.

Vær oppmerksom på at navn på den man ønsker å bruksoverlate til skal være oppgitt i søknaden til styret. Søknader uten navn blir avslått.

Siden gjennomgått: 12.2.2014