Nyttig informasjon

Avfall

I Oslo kommune skal alt avfall kildesorteres.

Det vil si at du skal sortere i restavfall, matavfall, plastikk og papp/papir. Matavfall og plastikk skal kastes i egne poser (grønne og blå), dise får du stort se i alle matvarebuttikker i området.

Hvorfor sorterer matavfall og plastemballasje?

Visuell sorteringsguide

Kildesortering av matavfall og plastemballasje er enkelt når man først er kommet i gang.

Ved forbrenning får vi liten nytte av næringsstoffene i matavfallet. Mat har lav brennverdi, og det er mye mer effektivt å nytte næringsstoffene i avskjær og rester til biogass produksjon. Ved å gjenvinne matavfallet til biogass og biogjødsel får vi utnyttet energien bedre. I tillegg kan vi lage biogass som reduserer utslippene av CO2. Biogass i busser gir blant annet renere byluft og mindre støy.

Plast lages av råolje, og det er mer effektivt å bruke plast om igjen enn å brenne den for så å bruke råolje på å lage ny plast. Bøtter, leker, fleecegensere og kontorstoler er eksempler på ting som lages av gjenvunnet plast. Det er spesielt viktig å gjenvinne plast av miljøhensyn. Ikke bare fordi plast har en lang nedbrytningstud dersom den skulle komme på avveie, men også fordi det er veldig forurensende å fremstille. For hver kilo plast som produseres, brukes to kilo olje. For hver kilo plast som materialgjenvinnes, reduseres CO2-utslipp med ca. 2 kg.

Matavfall

Hva er matavfall?
Matavfall er skrell, skrotter, grut, teposer, tilgriset husholdningspapir, matolje/frityrolje, bein og matrester generelt.

Hva er IKKE matavfall?
Avskårne blomster og potteplanter, hageavfall (inkludert grus, sand og jord), kattesand, bleier og matavfall med emballasje.

Hvor skal jeg levere det?
Matavfall kastes i grønne poser som knytes med dobbelt knute før de legges i avfallsbeholderen.

Private kan levere matolje/frityrolje godt emballert til gjenbruksstasjoner og miljøstasjoner. Alternativt kan oljen komposteres sammen med øvrig matavfall.

Hvor skal matolje/frityrolje og matavfall IKKE kastes?
Matolje og frityrolje skal ikke helles ut i vasken eller toalettet siden det kan føre til tette avløp. Det samme gjelder annet matavfall.

Plastemballasje

Hva er plastemballasje?
Plastflasker, -kanner, -folie, -poser, -sekker, -begre, -bokser, blomsterpotter, isopor. Både hard og myk plastemballasje kan leveres.

Husk å skylle plastemballasjen i kaldt vann, bruk gjerne oppvaskbørsten for å fjerne rester. La plasten tørke før du kaster den.

Hva er ikke plastemballasje?
Skitten eller tilgriset plastemballasje, plastemballasje som har inneholdt farlig avfall, plast som ikke er emballasje (legoklosser, hagemøbler, kulepenner).

Hvor skal det leveres?
Plastemballasje kastes i blå poser i restavfallsbeholderen. Husk dobbel knute på posen

Restavfall

Hva er restavfall?
Restavfall er det som blir igjen etter at du har sortert ut papir, plastemballasje, matavfalglass, metallemballasje, klær, farlig avfall og grovavfall. Restavfallet kan ikke ombrukes eller gjenvinnes til nye materialer.

Hvor skal dette leveres?
Posen med restavfall knyttes med dobbel knute før den legges i restavfallsbeholderen.
Må være en annen farge enn blå eller grønn. F.eks. vrengt vanlige plast handlepose

Papir og papp

Hva er papir, papp og drikkekartong?
Aviser, reklamebrosjyrer, kartong, kopipapir, fotopapir, melkekartonger, juicekartonger, papp, bølgepapp, pappemballasje for frossenmat som ikke er tilgriset av mat og refillkartonger.
Det har ingen betydning om papiret er belagt med aluminiumsfolie eller plast, eller om kartongene har plastkork. Dette blir senere skilt fra hverandre maskinelt.

Det er viktig at papiret som samles inn er renest mulig. Urenheter som matavfall kan hindre at papiret kan gjenvinnes. Tilgriset papir kastes sammen med restavfallet.

Hvis du har startet med kildesortering av matavfall, skal tørkepapir som er tilsmusset av mat kastes i den grønne posen. Tørkepapir som er benyttet sammen med såpe og vaskemidler, skal fremdeles kastes i restavfallet.

Hvor skal det leveres?
Papir, papp og drikkekartong kastes i papirbeholderen/-containeren. Større mengder av denne typen avfall kan leveres til gjenbruksstasjoner.

Kilde: Renovasjonsetaten

Andre kilder:

Hvor blir jeg kvitt avfallet mitt?

Sortere.no, kildesortering på nett

Siden gjennomgått: 18.12.2019