HMS

Internkontroll 2015

Årets informasjon om helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeidet blir sendt ut til samtlige boenheter i oktober måned. Registrerte brukere får informasjonen elektronisk.

Du som beboer skal også gjennomføre en egenkontroll av det elektriske anlegget i leiligheten. Sjekklisten skal ikke returneres, men oppbevares og kunne forevises på forespørsel.

Følgende dokumenter sendes ut:

HMS - Internkontroll 2015

Skjema for internkontroll boenheter svarfrist 20. juni 2015. Pdf dokument finner du her

HMS informasjon til beboere

Sjekkliste egenkontroll elektrisk anlegg (skal ikke returneres, men oppbevares og fremlegges f.eks. ved salg.) Pdf dokument finner du her

Det er viktig at du som beboer går gjennom sjekklisten. Dersom det blir ett eller flere kryss "feil" rute er det viktig at du iverksetter tiltak der dette er nødvendig.